باکس آفیس

(30 مرداد 1396)

رتبه عنوان آخر هفته فروش کل هفته ها بودجه فیلم
1 $21.6M $21.6M 1 -
2 $15.5M $64M 2 $15M
3 $8.1M $8.1M 1 -
4 $6.7M $165.5M 5 $100M
5 $5.1M $17.7M 2 -
6 $4.4M $71.8M 4 $50M
7 $4.3M $314.1M 7 $175M
8 $3.8M $104M 5 $19M
9 $3.7M $41.6M 3 $60M
10 $3M $4.1M 3 -
دیدگاه کاربران درباره آخرین بروز رسانی باکس آفیس(30 مرداد 1396)