"گل دی.راجر" دزد دریایی قدرتمندی بود که صاحب ثروت و شهرت فراوانی بود. وقتی او دستگیر شد و در آستانه ی اعدام قرار داشت فاش کرد که گنج بزرگ او که "وان پیس" نام داشت جائی در "گرند لاین" مخفی شده است. 22 سال بعد از مرگ "راجر" پسری به نام "مونکی دی.لوفی" تصمیم گرفت تا یک دزد دریایی بشود و به دنبال گنج "راجر" برود تا پادشاه دزدان دریایی شود.

سازندگان:Eiichiro Oda

فصل های سریال

دانلود فصل 19

720p WEBrip
MKV
حجم هر قسمت: 300 مگابایت
480p WEBrip
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت

دانلود فصل 18

720p WEBrip
MKV
حجم هر قسمت: 325 مگابایت
480p WEBrip
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت

دانلود فصل 17

480p WEBrip
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت , 150 مگابایت

دانلود فصل 16

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 15

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 14

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 13

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 12

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 11

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 10

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 9

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 8

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 7

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 6

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 5

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 4

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 3

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 2

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت

دانلود فصل 1

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 80 مگابایت