داستان در مورد یک پدر امريکايي به نام Stan Smith هست که در CIA کار ميکند و اکثر مواقع در توهم توطئه چینی به سر ميبرد .او دارای زن و يک دختر و يک پسر است و هم چنین يک موجود فضايي که به دور از چشم CIA در خانه اش نگه می دارد , و يک ماهي که سازمان CIA مغز يک اسکي باز معروف آلماني را در داخل سرش قرار داد و ماهی قادر به سخن گفتن شد و ...

سازندگان:Mike Barker

فصل های سریال

دانلود فصل 13

480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 55 مگابایت

دانلود فصل 12

480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 60 مگابایت

دانلود فصل 11

480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 60 مگابایت

دانلود فصل 10

480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 60 مگابایت

دانلود فصل 9

480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 55 مگابایت

دانلود فصل 8

480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 55 مگابایت

دانلود فصل 7

480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 55 مگابایت

دانلود فصل 6

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 75 مگابایت

دانلود فصل 5

HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 75 مگابایت

دانلود فصل 4

DVDrip
MKV
حجم هر قسمت: 75 مگابایت

دانلود فصل 3

DVDrip
MKV
حجم هر قسمت: 75 مگابایت

دانلود فصل 2

DVDrip
MKV
حجم هر قسمت: 75 مگابایت

دانلود فصل 1

DVDrip
MKV
حجم هر قسمت: 75 مگابایت