یک خانواده معمولی برای شروعی دوباره و نو به خانه ای جدید میروند اما در این خانه اوضاع آنچنان که به نظر میرسد خوب و نرمال نخواهد بود. رازهای سر به مهر زیادی در این خانه وجود دارند. صاحبان پیشین آن بر اثر قتل و خودکشی از دنیا رفته اند. این خانه به آن زیبایی که به نظر میرسد نیست…راز چیست؟ مشکل کجاست؟ چرا صاحبان جدید پس از دیدن موارد مشکوک از خانه نمیروند و در آن میمانند؟ این خانه چه رازی را در خود پنهان کرده؟ سرنوشت این خانواده و اطرافیان آنها همگی به خانه گره خورده اس…

سازندگان:Brad Falchuk

فصل های سریال

دانلود فصل 7

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 300 مگابایت
720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 240 مگابایت
کدک تصویر: HEVC x265
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 180 مگابایت

دانلود فصل 6

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 300 مگابایت
720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 200 مگابایت
کدک تصویر: HEVC x265
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت

دانلود فصل 5

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 350 مگابایت
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 175 مگابایت

دانلود فصل 4

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 350 مگابایت
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 175 مگابایت

دانلود فصل 3

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 300 مگابایت
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت

دانلود فصل 2

720p web-dl
MKV
حجم هر قسمت: 275 مگابایت
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت

دانلود فصل 1

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 300 مگابایت
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت