در کشاکش جنگ‌های ناپلئونی در حالی که مدت‌هاست که در انگلستان جادو دیده نشده و مردم اعتقادی به اجرای آن ندارند، سرنوشت دو مرد است که آن را بازگردانند؛ آقای نورل گوشه‌نشین عازم لندن می‌شود تا جادو را به انگلستان بازگرداند و جاناتان استرنج جوان و جسور درمی‌یابد که استعداد جادوگری داد و باید در این راه قدم بردارد...

فصل های سریال

دانلود فصل 1

BRrip 720p
MKV
حجم هر قسمت: 450 مگابایت
BRrip 480p
MKV
حجم هر قسمت: 240 مگابایت