« ترس از مردگان متحرک Fear the Walking Dead» در واقع اسپین آف سریال «مردگان متحرک The Walking Dead» می باشد که قصد دارد تا داستان روزهای نخست بروز بحران بشریت و آلوده شدن مردم به ویروسی که آنان را تبدیل به زامبی کرده را به تصویر بکشد و...

سازندگان:Dave Erickson

فصل های سریال

دانلود فصل 3

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 330 مگابایت
720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 200 مگابایت
کدک تصویر: HEVC x265
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 160 مگابایت

دانلود فصل 2

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 300 مگابایت
720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 200 مگابایت
کدک تصویر: HEVC x265
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت

دانلود فصل 1

720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 300 مگابایت
720p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 210 مگابایت
کدک تصویر: HEVC x265
480p HDTV
MKV
حجم هر قسمت: 150 مگابایت